Je nizozemský i český Mikuláš stejná osoba? A je potom i čert stejný jako nizozemský Černý Petr? Můžeme se i my Češi obávat zákazu či postupného výmazu našeho českého čerta kvůli rasistické historii? Z historie o Mikuláši v Nizozemí i v Česku se dozvíme stejné údaje. Mikuláš Pochází z Myry. Narodil se mezi léty 250-280 do bohaté rodiny obchodníka s rybami. Kdo byl Mikuláš? Odkud pochází? Je původ českého čerta stejný jako nizozemského Černého Petra? »