Kdo byl Mikuláš? Odkud pochází? Je původ českého čerta stejný jako nizozemského Černého Petra?

Je nizozemský i český Mikuláš stejná osoba? A je potom i čert stejný jako nizozemský Černý Petr? Můžeme se i my Češi obávat zákazu či postupného výmazu našeho českého čerta kvůli rasistické historii? Z historie o Mikuláši v Nizozemí i v Česku se dozvíme stejné údaje. Mikuláš Pochází z Myry. Narodil se mezi léty 250-280 do bohaté rodiny obchodníka s rybami. Od mala byl veden ke křesťanské víře svými řeckými rodiči. Choval se štědře, skromně, laskavě a prostý lid si ho velmi oblíbil díky jeho darům. Při rozdávání svého majetku vždy jednal tak, aby nikdo nevěděl kdo ho obdaroval.

 V 16. a 17. stol. přesunuli protestantští reformátoři mezi nimi i Martin Luther sváteční dárky ze 6 prosince na štědrý den vánoční.

Zemřel 6.prosince mezi léty 345 -352 ve městě Myra kde byl i pohřben. V 11 století převezli jeho ostatky do italského Bari, které se později stalo součástí španělského Neapolského království.

Přesný rok úmrtí Mikuláše není známý, ale den ano. Nabízí se vysvětlení v podobě církevní snahy potlačení pohanských slavností. Některé Protestantské obce a duchovní v Nizozemsku svátek svatého Mikuláše v 16 a 17 století zakázali. Stalo se tak po úspěšné vzpouře protestantských severních provincií Beneluxu proti římskokatolickému králi Španělska Filipu II. Protestanti chtěli udržet uctívané svátky svatých. Oslavy zrození římské bohyně Diany probíhaly také 6. prosince.

Svátek Mikuláše však v Nizozemsku úplně nezmizel, konal se dále na ulicích v blízkosti trhů avšak pouze v červených šatech místo biskupských. Nizozemská vláda nakonec tolerovala soukromé rodinné oslavy dne svatého Mikuláše.

Jako v Nizozemsku, tak i v Česku byly Mikulášské průvody zakazované. Přestože se jednalo o trochu jiné oslavy, podobající se více masopustu, církvi se nelíbily.

 

Vznik tradic Mikuláše. Původ Mikuláše je jak Česku tak v Nizozemsku stejný

Podle tradice je Mikuláš starší muž s bílými vlasy, dlouhým bílým plnovousem, nosí červený kabát nebo ornát tradiční bílý biskupský nebo s červeným rouchem, na hlavě mívá biskupskou mitru v ruce biskupskou berlu. V Nizozemsku nosí Mikuláš ještě knihu ve které je zapsáno které děti byly zlobivé a které hodné. Tato kniha je znázorňována i v české historii, popis Mikuláše je stejný.

Tradice vznikla legendou  o šlechtici a 3 dcerách. Jednoho krásného večera vhazoval 3 měšce plných zlatých mincí do oken zchudlého šlechtice. Chtěl je tak ochránit před bídou a hrozbou prodeje panenství. Jeden váček prý spadl do zavěšené punčochy. Po tomto činu Mikuláše odhalili. K Mikuláši se váže mnoho dalších podobných legend.

Z Egypta se vydal do Jeruzaléma a poté zpět domů. V Myře ho zvolili biskupem. Tato doba stavěla křesťanství mimo zákon a tak byl Mikuláš uvězněn. Dodával vězňům odvahy, staral se o ostatní i když sám trpěl. Když se dostal na svobodu, křesťanské komunity zažívali rozkvět. Zastával soudní úřad, moudře dohlížel na jednání soudů a nepřestal tajně obdarovávat malé děti, chudé i nemocné.

Na cestu do Egypta se Mikuláš vydává po jeho prozrazení rozdávání darů, jelikož nechtěl ze skromnosti příjímat chválu. Během cesty jeho loď uchvátila bouře. Zkušení námořníci již ztráceli naději a očekávali to nejhorší. Mikuláš se začal modlit a bouře utichla.

Tradice Mikuláše vznikla v průběhu středověku. Uctívání zvyků se rozvinulo nejdříve v Německu Porýní od 10. století.  V Čechách jsou nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století. Svátek byl příležitostí na pomoc chudým, tím, že se vkládali peníze do jejich bot. Z čehož se postupně vyvinul nizozemský zvyk dávání dárků do bot dětí. K svátku patřila i divoká hostina, která často vedla ke kostýmování lidí.

Není  pochyb o dalším šíření tradice oblíbeného světce. Oslavy Mikuláše se slaví v podvečer 5. prosince proto, aby samotný svátek nebyl nijak rušen. Mikulášská tradice je tak významná, že ovlivnila i vznik Santa Clause v USA.

 

V čem se rozchází česká tradice Mikuláš s čertem a andělem a nizozemský Mikuláš s Černým Petrem?

Mikuláš je v této zemi spojován se Španělskem odkud dle tradice přijíždí. Což by mohlo vysvětlovat převezení Mikulášovo ostatků po jeho smrti do italského Bari, které se stalo později součástí španělského Neapolského království. Někteří lidé důvod Mikulášovo příjezdu ze Španělska přirovnávají k původu darů mandarinek a pomerančů, které ze Španělska pocházejí. Toto ovoce stejně v Nizozemí jako u nás bylo v minulosti pěkným darem.

V Jížní části Nizozemska jsou rozdávány dárky od mikuláše 6. prosince ráno. Čímž slavnost končí a Mikuláš odjíždí do Španělska.  Dary od Mikuláše často doprovází vtipná báseň o příjemci, která často škádlí příjemce pro známé špatné návyky nebo jiné nedostatky jeho charakteru.

V minulosti byla v Česku Mikulášovo nadílka na den neviňátek 28. prosince a až později 6. prosince. Den neviňátek, neboli den zvaný „Hloupé děti“ měl zastiňovat den rozdávání dárků od Mikuláše.

Tradice „Hloupé děti“ začala poprvé v roce 505 v Carthage. Tato oslava byla zejména slavena ve 14. a 15. století. Studenti klášterní školy si mohli vybrat svého dětského biskupa, kterého museli všichni poslouchat. Pravděpodobně již ve 14 století byl mladý biskup vybrán 5. prosince a zůstal ve funkci až do 28.prosince.

K nadělování dárku později přibyl doprovod čeledín Ruprecht. Postupem času čeledína Ruprechta nahradil čert, který trestal metlou. Za nějaký čas se k nim přidává i anděl. Postava anděla je pouze česká. Více o doprovodu Mikuláše zde.

V 19 století Mikulášská tradice v Nizozemsku znovu oživla. Potvrzenou oficiální nizozemskou tradicí se stala pravděpodobně až po vydání dětské ilustrované knihy „Svatý Mikuláš a jeho sluha“ (originál „Sint-Nicolaas en zijn knecht“). Knihu vydal učitel Jan Schenkman v roce 1850. Kniha ukazuje házení Mikulášských darů do komína, jízdu přes střechy domů na šedém koni a příjezd na lodi ze Španělska. Podle nizozemské verze se právě tímto Mikuláš stává patronem námořníků. Schenkman byl pravděpodobně inspirován španělskými zvyky, když nakreslil Mikuláše ve své knize jak přijíždí přes vodu.

Podle české historie  je Mikuláš patronem námořníků od překonání bouře při plavbě do Egypta.

Původně Mikuláš v Nizozemsku byl doprovázen pouze jedním nebo dvěma Černými Petry. Na konci druhé sv. války po osvobození Nizozemska zorganizovali kanadští vojáci Mikulášskou párty s mnoha Černými Petry a od té doby se tak stalo zvykem. Každý Černý Petr měl údajně svůj vlastní oddaný úkol.

 

Co píšou jinde na téma Mikuláš a čert: