Co je katastr nemovitostí a proč je důležitý?

Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (tedy nemovitostech) a je tak zdrojem informací sloužících k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků, k oceňování nemovitostí apod. (více viz § 1 katastrálního zákona). Katastr nemovitostí se skládá z katastrální mapy a katastrálního operátu. Katastrální mapa zobrazuje polohu a rozsah nemovitostí na území České republiky. Katastrální operát obsahuje popisné a evidenční informace o nemovitostech a jejich vlastnících nebo jiných oprávněných osobách.

Katastr nemovitostí je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky. To znamená, že si můžete snadno najít informace o jakékoli nemovitosti na internetu pomocí aplikace Nahlédnutí do katastru nemovitostí (NKIS), kterou provozuje Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). Stačí zadat název katastrálního území, číslo parcely nebo adresu nemovitosti a uvidíte její polohu na mapě i další údaje jako např. druh pozemku, výměru, cenu, vlastníka atd.

 

Proč je katastr nemovitostí důležitý?

Katastr nemovitostí je důležitý pro každého, kdo má nějaký vztah k nemovitosti nebo se chystá takový vztah navázat. Ať už jste majitelem, nájemcem, kupujícím, prodávajícím nebo jen zvědavcem, můžete z katastru nemovitostí zjistit spoustu užitečných informací.

Pokud jste někdy koupili nebo prodali nemovitost, nebo jste si vzali hypoteční úvěr na její pořízení, určitě jste se setkali s pojmem katastr nemovitostí. Možná jste si mysleli, že je to nějaká nudná a složitá administrativa, kterou musíte absolvovat, abyste mohli realizovat svůj obchod. Ale víte vlastně, co je to katastr nemovitostí a proč je tak důležitý?

Katastr nemovitostí je veřejný seznam všech nemovitostí na území České republiky, který eviduje jejich polohu, popis, vlastníky a další práva k nim. Katastr nemovitostí slouží jako zdroj informací pro občany, podnikatele, státní správu a soudy. Katastr nemovitostí také zajišťuje ochranu vlastnických a jiných práv k nemovitostem a umožňuje jejich převody.

Katastr nemovitostí se skládá z katastrální mapy a katastrálních operátů. Katastrální mapa znázorňuje hranice parcel a stavby na nich. Katastrální operát obsahuje listy vlastnictví (LV), které dokládají vlastnické a jiná práva k nemovitostem. Každá nemovitost má svůj jedinečný identifikátor (parcelní číslo nebo číslo stavby) a je zapsána na jednom LV.

Pokud chcete koupit nebo prodat nemovitost, musíte se podívat do katastru nemovitostí, abyste zjistili, kdo je jejím vlastníkem a zda na ní nejsou žádné zástavy, věcná břemena nebo jiné omezení. Pokud chcete uzavřít smlouvu o koupi nebo prodeji nemovitosti, musíte ji nechat ověřit notářem a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Teprve po provedení vkladu se stane kupující novým vlastníkem nemovitosti.

Pokud chcete vzít hypoteční úvěr na pořízení nebo rekonstrukci domu, chaty nebo bytu, musíte souhlasit s tím, že banka založí na vaší nemovitosti zástavní právo jako zajištění splácení úvěru. To znamená, že pokud byste nespláceli úvěr podle smlouvy, banka by mohla prodát vaši nemovitost a uspokojit se z její ceny. Zástavní právo se také zapisuje do katastru nemovitostí a omezuje vaše možnosti s nemovitostí nakládat.

Pokud už jste vlastníkem domu, chaty, pozemku nebo bytu, měli byste pravidelně sledovat katastr nemovitostí, abyste si ověřili, že na vaší nemovitosti nejsou žádné neoprávněné záznamy.

 

Co píšou jinde na téma „katastr nemovitosti