Katastr nemovitostí je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o nemovitých věcech (tedy nemovitostech) a je tak zdrojem informací sloužících k ochraně práv k nemovitostem, pro účely daní, poplatků, k oceňování nemovitostí apod. (více viz § 1 katastrálního zákona). Katastr nemovitostí se skládá z katastrální mapy a katastrálního operátu. Katastrální mapa zobrazuje polohu a rozsah nemovitostí na území České republiky. Katastrální operát obsahuje popisné a evidenční informace o nemovitostech a jejich vlastnících nebo jiných oprávněných osobách. Co je katastr nemovitostí a proč je důležitý? »

Dnes se podíváme na to, jak nahlížet do katastru nemovitostí, jak hledat parcelu podle ulice a popisného čísla, a jak vyhledat list vlastnictví. Možná si říkáte: proč by mě to zajímalo? No, protože katastr nemovitostí je jako velká kniha plná tajemství a záhad. Kdo ví, co se tam skrývá? Možná najdete nějakou zapomenutou nemovitost po prababičce, nebo zjistíte, že váš soused je ve skutečnosti šlechtic. Nebo možná jen chcete zjistit, kolik stojí ten dům na rohu, který se vám tak líbí. Ať už je váš důvod jakýkoli, já vám ukážu, jak na to.

Jak nahlížet do katastru nemovitostí »