Na co si dát pozor při koupi domu nebo chaty…

Pokud plánujete koupit dům nebo chatu, možná si myslíte, že je to snadná záležitost. Stačí najít nějakou hezkou nemovitost, zaplatit cenu a užít si klid a pohodu. Ale opak je pravdou. Koupě domu nebo chaty je plná úskalí a pastí, které vás mohou stát spoustu peněz, nervů a času.

Zjistěte si co nejvíc informací o okolí. Je to bezpečná a klidná oblast? Jak je to s dopravní dostupností? Jsou tam obchody, školy, lékaři a další služby? Jaké jsou tam sousedé? Nechcete přece bydlet vedle továrny, diskotéky nebo nudistického kempu (nebo možná ano?).

Než se rozhodnete dům nebo chatu koupit, ujistěte se, že jste viděli a posoudili stav nemovitosti.

Nenechte se oklamat hezkými fotkami nebo slibnými slovy makléře. Podívejte se na dům nebo chatu osobně a prohlédněte si ho důkladně. Zkontrolujte střechu, okna, dveře, podlahy, stěny, elektřinu, vodu, plyn a kanalizaci. Pokud je to možné, najměte si odborníka, který vám udělá technickou prohlídku a odhalí případné skryté vady. Nezapomeňte také zjistit, jak starý je dům nebo chata a jak často byl rekonstruován.

Zkontrolujte právní stav, prověřte, zda nemovitost nemá žádné dluhy nebo exekuce, zda odpovídá popisu a podobně.  Ověřte si, že prodávající je skutečný majitel nemovitosti a že má právo ji prodat. Nezapomeňte ověřit, že nemovitost má stavební povolení a že byla postavena v souladu s platnými stavebními předpisy. Zkontrolujte si katastrální mapu a výpis z katastru nemovitostí a ujistěte se, že na nemovitosti není žádné břemeno nebo zástavní právo. Také si zjistěte, zda nemovitost není chráněna jako kulturní památka nebo zda není součástí nějakého ochranného pásma. Pokud máte pochybnosti o některém z těchto bodů, raději se poraďte s právníkem.

Zvažte celkové finanční náklady na nákup a údržbu nemovitosti, včetně topení, daní, poahlplatků, pojištění a oprav. Neplatte více, než je reálná hodnota nemovitosti. Porovnejte ceny podobných domů nebo chat v okolí a zjistěte si průměrnou cenu za metr čtvereční. Pokud je cena příliš nízká nebo vysoká, buďte opatrní. Možná se jedná o podvod nebo o nějaký háček. Také si dejte pozor na skryté poplatky a provize makléře. Přečtěte si pečlivě smlouvu a nenechte se překvapit nepříjemnými podmínkami.

Zkontrolujte, zda nemovitost netrpí problémy s vlhkostí, plísní nebo hmyzem a ověřte stav elektroinstalace a vodovodních přípojek.

Je důležité vědět, jaký typ topení je použit v domě, který kupujete. Různé typy topení mají různé výhody a nevýhody, a mohou mít vliv na vaše náklady na energie a účinnost. Některé typy topení jsou dražší než jiné a některé poskytují více nebo méně rovnoměrné rozložení tepla v domě. Plynové topení používá přírodní plyn nebo propan-butan jako zdroj paliva. Je to efektivní a relativně levné topení, ale může vyžadovat pravidelnou údržbu a může být nebezpečné, pokud nedojde k dostatečné ventilaci. Elektrické topení je velmi častý typ topení, zejména v menších bytových jednotkách. Elektrické topení je jednoduché na instalaci a nevyžaduje mnoho údržby. Nicméně, elektrické topení může být nákladné, pokud je používáno pravidelně.

 

Jak ověřit, zda je nemovitost v souladu se stavebními předpisy

 • Získejte od prodejce nemovitosti stavební povolení a další dokumenty související s výstavbou nemovitosti (např. doklady o technických zařízeních, kolaudační rozhodnutí, projektovou dokumentaci).
 • Ověřte si, zda je stavební povolení platné a zda byly všechny podmínky uvedené v povolení splněny.
 • Zkontrolujte, zda nemovitost odpovídá projektové dokumentaci – porovnejte stavbu s projektovou dokumentací a zjistěte, zda nemovitost odpovídá plánům a kresbám.
 • Zkontrolujte, zda bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a zda je stavba uvedena v katastru nemovitostí.
 • Zkontrolujte zápisy v katastru nemovitostí – prohlédněte si zápisy, zda není uvedeno něco neobvyklého nebo neplatného.
 • Pokud máte pochybnosti o tom, zda byla nemovitost postavena v souladu se stavebními předpisy, můžete si vyhledat odbornou pomoc architekta, stavebního inženýra či právníka specializujícího se na stavební právo.

Je důležité si ověřit, zda je nemovitost v souladu se stavebními předpisy, aby nedošlo k nežádoucím následkům, jako jsou například problémy při prodeji nemovitosti v budoucnu nebo finanční náklady na přestavbu nebo nápravu nedostatků.

 

Postup při koupě nemovitosti

 • Zvažte své možnosti financování (hypotéka, vlastní peníze apod.) a domluvte se s prodejcem na podmínkách koupě.
 • Navštivte právníka, který vám pomůže s celým procesem koupě a zajištěním potřebných smluv.
 • Je dobré poradit se s daňovým poradcem, jak si optimalizovat daňové povinnosti.
 • Pokud budete financovat koupi hypotékou, zajistěte si schválení hypotéky od banky.
 • Obvykle musíte zaplatit zálohu, která se pohybuje od 10 % do 20 % kupní ceny nemovitosti.
 • Po zaplacení zálohy je třeba se vyřídit na katastrálním úřadě a zajistit převod vlastnických práv.
 • Zbývající část kupní ceny musí být zaplacena v den převodu vlastnictví.
 • Při podpisu kupní smlouvy se zapisuje cena, popis nemovitosti a další důležité informace.
 • Zajistěte si převod energií a smlouvy s dodavateli energií a tepla, pokud není zajištěn již stávajícím majitelem.

 

Co píšou jinde na téma „koupě nemovitosti